Marnar Laksesenter

Marnar Laksesenter

Sesongen 2013

Åpningstider 2013:

Juni:
Mandag-fredag 15:00-20:00

Lørdag-søndag: 10:00-18:00

Juli:
10:00 - 20:00 hver dag.

Velkommen til oss på Laksesenteret. Her får du kjøpt kort for sone 3 og 4 i Mandalselva, samt kaffe, is og fiskeutstyr.

Informasjon fra styret i delområde 3.

LaksefiskeOpprettet av Marnar Laksesenter sø., april 28, 2013 21:41:35

Midtsesongevaluering.

Uavhengig av resultatet av midtsesongevalueringen for fiskesesongen 2013 har Mandalselva Elveeigarlag bestemt følgende:

Fiskesesongen stoppes 31.august 2013 i sonene 1, 2 og 3.

I sone 4 varer sesongen til 15. september som før.

For øvrig gjelder de forhåndsavtalte tiltakene for midtsesongevalueringen.

.

Felles reaksjoner på overtredelser av fiskeregler i alle delområdene i Mandalselva.

Fiskeoppsynet i den enkelte sone kan utstede et gebyr på kr 2000,-

Gebyret kan utstedes for følgende overtredelser:

 Brudd på fiskeregler, kvoter og redskap.

 Manglende desinfisering.

Grove overtredelser meldes til styret i ME.

Eventuelle anmeldelser (ved grove eller gjentatte brudd) foretas av styret i ME.

  • Ved overtredelser vil fisker kunne bortvises fra elva.
  • Ved grove og/eller gjentatte brudd vil fisker kunne utestenges for lengre tid.

Manglende fisketrygd meldes videre til Statens Naturoppsyn (SNO).

  • Kommentarer(0)